Održana obuka za Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji

Obuka za mentorke koje će učestvovati u realizaciji Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji održana je kroz dva modula, 17. i 18. novembra u Beogradu, i 9. decembra u Novom Sadu i Beogradu (22. decembra).

Ova obuka imala je za cilj da mentorke steknu veštine i razumeju alate potrebne za izgradnju odnosa poverenja sa mentorinama, unaprede znanja i veštine potrebne za vođenje i realizovanje mentorskog programa za žene sa invaliditetom, i da prošire znanje o rodno zasnovanoj diskriminaciji i specifičnom položaju žena sa invaliditetom u Srbiji. Obuku je održao trenerski tim koji su činile Biljana Janjić, Kosana Beker i Marijana Jović.

S obzirom na to da se ovakva vrsta programa sprovodi prvi put u Srbiji i da mentorke aktivno učestvuju u svim koracima izrade metodologije, obuka je trajala četiri dana. Suština programa – da mentorke aktivno kreiraju metodologiju kroz zajedničko osmišljavanje i definisanje uloga i odgovornosti, oblasti i načina podrške, i komunikacije sa mentorinama, podrazumevala je i grupni i radioničarski rad u manjim grupama ili parovima kako bi se promovisalo i podržalo iskustvo i znanje učesnica, i kako bi mentorke učile jedne od drugih. To je takođe bilo realizovano i kroz aktivno učešće u diskusijama, prezentacije, plenarne diskusije i samoprocenu.

Procena uspešnosti obuke potvrdila je činjenicu da su odabrane mentorke koje su iskusne i imaju dragoceno znanje, kao i veštine i ekspertizu u oblasti u kojoj se razvija mentorski program. Mentorke su procenile da osećaju sigurnost da pruže mentorsku podršku drugim ženama sa invaliditetom. Takođe, mentorke su procenile da je ovakav program dobar za osnaživanje novih liderki sa invaliditetom, ostvarivanje ličnih i profesionalnih ciljeva mentorina, motivacija za dalji rad na unapređivanju prava žena sa invaliditetom.