Promotivna kampanja za Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji u užem izboru za Najdobru kampanju u regionu

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je promotivna kampanja za projekat Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji realizuju dva pančevačka udruženja, odabrana za uži krug takmičenja za Najdobre kampanje, kao jedna od najboljih u regionu.

Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji realizuju Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG), uz podršku UN Women u Srbiji. Projekat se realizuje u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“, sa ciljem ostvarivanja prava i uspostavljanja novog načina osnaživanja žena sa invaliditetom kroz vršnjačku podršku.

Takmičenje se organizuje u okviru Impact 2019. konferencije, koja se održava u Beogradu 19. i 20. februara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s