Ljiljana Stevković

Asistentkinja na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, supervizorka Centra za žrtve seksualnog nasilja u Vršcu, saradnica Viktimološkog društva Srbije i organizacije FemPlatz. Profesionalno i aktivistički usmerena na podršku i zaštitu žrtava kriminaliteta i diskriminacije, posebno žrtava rodno zasnovanog nasilja i dece žrtava.

ljiljana stevkovic“Pored aktivnosti navedenih u biografiji, ujedno sam i kriminološkinja, viktimološkinja i feministkinja, sekretarka i članica redakcionog odbora Temide, naučnog časopisa o rodu, ljudskim pravima i viktimizaciji, a uskoro i licencirana medijatorka za porodične sporove.

Rad sa ljudima me inspiriše da pružam svoj maksimum i radim na sebi. Volim muziku i pozorište. Volim filmove, posebno one zasnovane na istinitim događajima, komedije, psihološke trilere, kao i istorijske dokumentarne emisije i emisije istraživačkog novinarstva. Volim knjige, najviše iz oblasti pozitivne psihologije. Uživam da istražujem i proširujem svoja znanja i mogućnosti. Izazov mi je da radim nešto novo i drugačije. Volim da kuvam i eksperimentišem u kuhinji. Volim hrabre, pozitivne, inspirativne i iskrene ljude, sneg, miris proleća i šum reke”.

Učestvujem u programu jer želim bolje da upoznam potrebe, iskustva i želje žena sa invaliditetom, da ih osnažim i pomognem da razviju svoje potencijale. Nemam invaliditet, ali sam prošla ozbiljne izazove i prepreke iz kojih sam izašla jača i odlučnija. Svojim iskustvom želim da inspirišem i motivišem mentorinu da veruje u sebe, da uprkos svim preprekama može da razvija svoje potencijale i teži ostvarivanju svojih ciljeva, da nauči da sme da pogreši jer je i to proces učenja, da sme da kaže ne, kada nešto ne želi ili ne može. Mentorina od mene može da nauči veštine asertivne komunikacije, aktivnog slušanja, pregovaranja i rešavanja konflikata mirnim putem, kao i kako da prepozna nasilje, kako da se zaštiti, kome da se obrati za pomoć i šta može da očekuje. Može da nauči korišćenje računara i računarskih programa, posebno onih potrebnih u sferi visokog obrazovanja, kao i akademsko pisanje, osmišljavanje, pisanje i realizaciju istraživačkih projekata.

pvc nalepnica-1