Partneri

Projekat „Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji“ realizuje se uz podršku UN Women u Srbiji, a u okviru projekta „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“.

pvc nalepnica-page-001.jpgcrop