Svjetlana Timotić

Osnivačica Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, po uzoru i uz podršku organizacije …IZ KRUGA – Beograd. Dobitnica je priznanja za hrabrost fondacije Žene imaju krila 2015. godine koje se dodeljuje ženama iz celog sveta koje oživljavaju neustrašivi duh slavne pilotkinje Amelije Erhart, kao i nagrade za toleranciju koja se na Međunarodni dan tolerancije dodeljuje pojedincima i institucijama koje su svojim radom i javnim angažmanom doprineli promovisanju tolerancije, multikulturalizma, interkulturnog i interetničkog dijaloga na području AP Vojvodine.

svjetlana“Tokom prve godine aktivizma u pokretu za prava osoba sa invaliditetom, moj angažman bio je usmeren na poboljšanje položaja studenata sa invaliditetom, kao i na informisanje i podsticanje mladih osoba sa invaliditetom na dalje školovanje. Tokom ovog perioda obrazovala sam se pohađajući brojne seminare gde sam učila o istoriji i dostignućima pokreta za prava osoba sa invaliditetom, ljudskim pravima osoba sa invaliditetom i ženskim ljudskim pravima. Uvidevši da je perspektiva žena sa invaliditetom često zanemarena, kako u pokretu osoba sa invaliditetom, tako i u ženskom pokretu, sa grupom istomišljenika u martu 2007. godine osnivam Organizaciju za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, po uzoru i uz podršku organizacije …IZ KRUGA – Beograd.

Od osnivanja do danas rukovodim organizacijom …IZ KRUGA – VOJVODINA usmeravajući rad organizacija na osnaživanje žena sa invaliditetom, stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijale žena sa invaliditetom, unapređenje zdravstvene politike prema ženama sa invaliditetom i suzbijanje nasilja i diskriminacije nad ženama sa invaliditetom.

Rada sam da delim lično iskustvo invalidnosti, kao i da sa drugim ženama sa invaliditetom doprinosim menjanju stvarnosti i aktivizmu žena sa invaliditetom”.

pvc nalepnica-1