Mentorke

Nakon polaznog istraživanja o mentorskim programima za žene sa invaliditetom, odabrali smo deset mentorki zainteresovanih da svojim angažovanjem i iskustvom doprinesu razvoju i sprovođenju mentorstva za žene sa invaliditetom: